Svet-Stranek.cz
Kafe Špunt

Provozní řád:

Provozní řád

Provozní řád
Rodiče, děti a všechny další osoby, které využívají a pohybují se v dětském koutku a kavárně jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Rodiče jsou povinni seznámit s ním své děti způsobem přiměřeným jejich věku.

- Děti mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby
- Hlídání dětí v dětském koutku a prostoru kavárny zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod.
- Dětská herna je vhodná pro děti do věku 8 let
- Do dětského koutku je zakázán vstup ve venkovní obuvi. Je zakázáno šplhat po sítích a atrakcích zvenku.
- Do dětského koutku a kavárny je zakázán vstup se zvířaty
- Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí na zařízení dětského koutku či majetku kavárny nebo jiné dospělé osobě či dítěti.
- Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
- Za své osobní věci je zodpovědný sám návštěvník.
- Do dětského koutku a kavárny je zakázáno nosit vlastní jídlo a nápoje
- Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto veďte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna tato upozornění
Prosíme snažte se v rámci možností uklízet hračky na své místo
Nedovolte, prosím, více než 3 děti na prolézačku a trampolínu

Děkujeme za dodržování uvedených pravidel
návštěvníků stránky
celkem117 329
tento týden109
dnes50